team klavernest

SCHOOLTEAM
Ons gedreven schoolteam draagt  bij tot het 'nestgevoel' van onze school.

MEER INFO

OUDERCOMITé
Ook de ouders dragen bij tot de optimale ontwikkeling van de kinderen.

MEER INFO

Leerlingenraad
We hechten veel belang aan het betrekken van onze leerlingen bij onze schoolwerking.

MEER INFO