SCHOOLNIEUWS

Ook dit jaar zal de schoolkrant steeds op onze website verschijnen. Tweewekelijks wordt een nieuwe schoolkrant gemaild aan de ouders. De schoolkrant is een belangrijk communicatiemiddel tussen school en thuis. Mogen we dan ook vragen om zeker de kalender goed te bekijken? Activiteiten worden immers steeds in de schoolkrant aangekondigd en we voorzien slechts uitzonderlijk een aparte brief met info over een uitstap.

aanbod Turnkring de Giertjes.pdf
schoolkrant 23.09.15.pdf
Dansstudio Bouger flyer scholen.pdf
Schoolkrant 01.09.2023