inschrijven

Zijn jullie op zoek naar een toffe school?

Is je kind weldra 2,5 jaar dan zijn jullie welkom op onze kijkdagen. Tijdens deze kijkdagen zijn de kleuters samen met hun ouders welkom in het eerste kleuterklasje.

De kleuters proeven van het klasmoment, de ouders krijgen alle info en nadien een rondleiding in de school.

Kijkmomenten instappers:

 • donderdag 25 augustus 2022 (18.30 uur – 19.30 uur)

 • dinsdag 25 oktober 2022 (9.00 uur – 10.00 uur)

 • dinsdag 20 december 2022 (9.00 uur – 10.00 uur)

 • dinsdag 24 januari 2023 (9.00 - 10.00 uur)

 • dinsdag 14 februari 2023 (9.00 uur – 10.00 uur)


 • dinsdag 28 maart 2023 (9.00 - 10.00 uur)

 • dinsdag 16 mei 2023 (9.00 uur – 10.00 uur)

 • dinsdag 28 augustus 2023 (18.30 - 19.30 uur)

 • dinsdag 24 oktober 2023 (9.00 uur – 10.00 uur)

 • dinsdag 19 december 2023 (9.00 uur – 10.00 uur)

Infoavond instappers:

Telkens van 19 uur tot 20 uur.

 • dinsdag 20 december 2022: voor kinderen die instappen na kerst, 1 februari en na krokusvakantie

 • dinsdag 28 maart 2023: voor kinderen die instappen na Pasen en Onze Lieve Heer Hemelvaart

 • dinsdag 5 september 2023: voor kinderen die instappen in september en na de herfstvakantie

 • dinsdag 19 december 2023: voor kinderen die instappen na kerst, 1 februari en na krokusvakantie


Inschrijvingen of extra info (kleuterschool en lagere school):

 • Met veel plezier beantwoorden wij jullie vragen, geven wij jullie een rondleiding en lichten wij onze schoolwerking toe. Stuur gerust een mailtje naar directie@klavernest.be voor vrijblijvende informatie. Jullie kunnen ons eveneens bereiken op 03/312.05.92 .

Willen jullie weten wanneer jullie kleuter voor de eerste keer mag starten? Klik dan hier en vul de geboortedatum in. Jullie krijgen automatisch de correcte instapdatum.


Toelatingsvoorwaarden

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school.
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas).

De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie.
Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie;

 • de eerste schooldag na de herfstvakantie;

 • de eerste schooldag na de kerstvakantie;

 • de eerste schooldag van februari;

 • de eerste schooldag na de krokusvakantie;

 • de eerste schooldag na de paasvakantie;

 • de eerste schooldag na hemelvaartsdag.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.
Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.

De volledige tekst i.v.m. de toelatingsvoorwaarden kan u terugvinden via deze link.