Huiswerkbeleid

huiswerk in onze school

Onze school vindt huiswerk belangrijk. We willen duidelijk aangeven wat we met het huiswerk willen bereiken.
Onderstaande tekst is tot stand gekomen na bevraging van leerlingen, ouders en leerkrachten.

DEFINITIE

Huiswerk zijn alle naschoolse opdrachten die vanuit de school worden opgedragen. Dit betekent dat huiswerk meer is dan het opgeven van taken als reken- en taaloefeningen, leesopdrachten, memoriseren, Het gamma is veel ruimer. De hierna opgesomde activiteiten vormen zeker geen volledige lijst, maar een greep uit de talloze mogelijkheden: een fragment uit een boek lezen, een tv-programma bekijken, rekenoefeningen maken, schrijfpatronen inoefenen, een interview afnemen dat vooraf werd voorbereid, een tekst illustreren, documentatie zoeken, iets in de natuur observeren, leerinhouden verwerken en memoriseren, een werkstukje/ presentatie afmaken.

Hoe groot de verscheidenheid aan activiteiten ook is, ze moeten altijd aan twee criteria voldoen:

 • de leerling moet ze zelfstandig kunnen uitvoeren,

 • ze moeten nauw aansluiten bij het werk in de klas.

Dit wil zeggen dat de huiswerkactiviteiten de voorbereiding, de voortzetting of de verdieping moeten zijn van het werk in de klas.

WAAROM HUISWERK?

We beschouwen huiswerk als een belangrijke meerwaarde omdat het een brug is tussen de school en het gezin. Huiswerk is een kans om ouders te betrekken bij het schoolgebeuren.

Via het maken van huiswerk leren onze kinderen beetje bij beetje zelfstandig te werken.
Huiswerk leert de kinderen ervaren hoe hun motivatie groeit als ze zelf dingen opzoeken naar een nieuw thema toe, leert hen plannen en leert hoe ze best een taak of les aanpakken.
Op die manier bereiden we onze kinderen voor op het werken in het secundair onderwijs.

WANNEER EN HOE LANG?

De duur van het huiswerk verschilt uiteraard van kind tot kind. We streven naar een geleidelijke opbouw van de tijdsduur per leerjaar. Een goede planning zorgt voor een gelijke spreiding.
De leerlingen van het 1ste leerjaar werken ongeveer een kwartier per dag, in het 2de een twintigtal minuten, in het derde loopt het op tot een halfuur en in het 4de tot 45 minuten. In het 5de en het 6de wordt respectievelijk 60 en 80 minuten per dag aan het huiswerk besteed.
Indien uw kind een goede planning maakt en zich daaraan houdt, zal het per dag maximaal (!!!!) de voorgestelde tijd aan het huiswerk mogen besteden.
Tijdens toetsperiodes kan de tijdsduur overschreden worden.

SPECIFIEKE VERWACHTINGEN PER LEERJAAR

 • In het eerste en het tweede leerjaar is het nog aangewezen om toezicht te houden bij het maken van taakjes en hardop lezen. De schoolagenda is vooral een handig instrument voor de ouders.

 • In het derde leerjaar wordt zelfstandig werk aangebracht en benadrukt. In de loop van het jaar zal de leerkracht het werk gebundeld opgeven. Het kind leert samen met de leerkracht zijn werk plannen. De huistaken worden door de kinderen zelf gepland, de lessen nog niet.
  Het kind rekent nog graag op papa en mama. Controleer regelmatig of je kind in de loop van de week klaar geraakt met de opgegeven taken.

 • In het vierde leerjaar ligt de nadruk eveneens op zelfstandig werk en leren plannen. Daarom wordt het werk gebundeld opgegeven. De huistaken worden door de kinderen zelf gepland, de lessen nog niet.

 • In het vijfde leerjaar zijn kinderen trots als ze zelfstandig kunnen werken. Geef hen de autonomie die ze aankunnen. Kinderen beslissen zelf wanneer ze hun taken en lessen plannen.
  Zelf een werk- en leerplanning opstellen, rekening houdend met buitenschoolse activiteiten, behoort tot het leerproces.

 • In het zesde leerjaar zetten we de werking van het vijfde leerjaar verder. Beperk uw inbreng tot het tonen van interesse en het aanmoedigen als het nodig is.

Opmerking: Hoewel vanaf het derde leerjaar het huiswerk iedere donderdag gebundeld wordt opgegeven, kan het nog gebeuren dat de leerkracht in de loop van de week het huiswerk aanvult met enkele lessen (bijvoorbeeld WO of Frans).

ENKELE AFSPRAKEN

Als het huiswerk zonder geldige reden niet in orde is, moet het tegen de volgende dag gemaakt worden. Dit wordt steeds vermeld in de schoolagenda en ondertekend door de ouders. Bij geregelde problemen neemt de leerkracht contact op met de ouders. In het 4de, 5de en 6de leerjaar volgt er resp. na de vijfde en de derde aantekening een extra werk.

Tijdens vakantieperiodes wordt geen huiswerk opgegeven.

We streven naar een gelijkwaardige inspanning van elk kind, daarom kan de hoeveelheid en de inhoud van huiswerk aangepast worden aan de mogelijkheden en de noden van het kind.

HULP BIJ HET HUISWERK

 • Wat wij van de ouders verwachten

Wij vinden het in de eerste plaats belangrijk dat u goede omstandigheden aan uw kind aanbiedt: een rustige werksfeer, een goede werkplaats, licht, warmte, ...
Vervolgens vinden we het belangrijk dat u interesse toont voor het huiswerk van uw kind. Dit kan u op verschillende manieren doen:

 • Als het nodig is, kan u uw kind aanmoedigen om met het huiswerk te beginnen.

 • Controleer of het huiswerk al dan niet gemaakt is.

 • Elk kind heeft graag een luisterend oor als het hardop leest.

 • Het opvragen van de les na het leren kan het kind vertrouwen geven.

 • Communiceer met de leerkracht als het huiswerk niet lukt/ als het moeilijk gaat (via e-mail, agenda, ...).

 • Wat wij niet van de ouders verwachten

Wij verwachten niet dat u volop uitleg geeft indien uw kind iets niet begrijpt. Moedig uw kind aan om met vragen naar de leerkracht te komen.
Wij verwachten niet dat u het huiswerk verbetert. Moedig uw kind wel aan om hun best te doen voor het huiswerk, stimuleer hen om erbij na te denken en zorg ervoor dat ze er de nodige tijd voor maken.
Wij verwachten niet dat u nog extra oefeningen opgeeft aan uw kind, wanneer uw kind het moeilijk heeft met de leerinhoud.

Het kind heeft ook nog veel behoefte aan spel, aan vrije tijd. Dat is ook heel belangrijk en na een dag van goed werken gunnen we dit graag aan ieder kind.


HUISWERKKLAS

Vanaf half september kunnen kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar naar de huiswerkklas op maandag, dinsdag en donderdag, telkens van 15.30 tot 16.00 uur.

We bieden de kinderen de kans om onder toezicht van een leerkracht in een rustige omgeving hun huiswerk te maken en lessen te leren. Er is enkel toezicht en geen begeleiding van het huiswerk. Kinderen dienen de ganse tijd zelfstandig en in stilte te werken. Indien ze klaar zijn met hun taken en lessen, blijven ze in stilte in de eetzaal (bijvoorbeeld een boek lezen). Om vier uur brengt de leerkracht de kinderen naar de rij of naar de opvang.