previous arrow
next arrow
Slider

Instappers - Inschrijvingen

Is je kind weldra 2,5 jaar dan zijn jullie welkom op onze kijkdagen. Tijdens deze kijkdagen zijn de kleuters samen met hun ouders welkom in het 1ste kleuterklasje van 9u00 tot 10u00.

De kleuters proeven van het klasmoment, de ouders krijgen alle info en nadien een rondleiding in de school.

Wegens corona-maatregelen gaat de kijkdag van augustus niet door.

Meespeelmomenten instappers
 • dinsdag 27 oktober 2020 (9 uur tot 10 uur)
 • dinsdag 15 december 2020 (9 uur tot 10 uur)
 • dinsdag 26 januari 2021 (9 uur tot 10 uur )
 • dinsdag 9 februari 2021 ( 9 uur tot 10 uur)
 • dinsdag 30 maart 2021 ( 9 uur tot 10 uur )
 • dinsdag 11 mei 2021 ( 9 uur tot 10 uur )
 

Infoavond instappers ( van 19.00-20.00 uur )

 • dinsdag 8 september 2020 : infoavond voor kinderen die instappen in september en na de herfstvakantie
 • dinsdag 15 december 2020 : infoavond voor kinderen die na de kerstvakantie, 1 februari en na de krokusvakantie instappen
 • dinsdag 30 maart 2021 : infoavond voor de kinderen die na de paasvakantie en O.H.Hemelvaart instappen

Inschrijvingen (kleuterschool en lagere school)

 • Van 1 juli tot 8 juli 2020
  • Van 10u tot 12u
  • Van 14u tot 16u
  • Van 18u tot 20u
 • Van 20 augustus
  • Van 9u tot 12u
  • Van 14u tot 16u

 

Meer info of afspraak maken op een ander moment? Mail naar info @ klavernest.be of bel 03 312 05 92.

 

Toelatingsvoorwaarden

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school.
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas).

De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.
Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie.
Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen:
- de eerste schooldag na de zomervakantie;
- de eerste schooldag na de herfstvakantie;
- de eerste schooldag na de kerstvakantie;
- de eerste schooldag van februari;
- de eerste schooldag na de krokusvakantie;
- de eerste schooldag na de paasvakantie;
- de eerste schooldag na hemelvaartsdag.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.
Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.

De volledige tekst i.v.m. de toelatingsvoorwaarden kan u terugvinden via de menukeuzes Onze school - Schoolreglement - link infobrochure onderwijsregelgeving.

Afdrukken